Idź do: Dziecko starsze Zdrowe odżywanie Trudności w nauce
                                    studio_dekor_850x100_NEW_design.jpg                                     

Trudności w nauce

Email Drukuj PDF
13953_school.jpg
busy

Trudności na jakie napotykają uczniowie w nauce to problem złożony. Przyczyny mogą występować pojedynczo, ale często się na siebie nakładają. Tematem wywodu nie będzie kwestia tych dysfunkcji, które z racji swego poważnego podłoża wymagają osobnego omówienia.

Jedną z pierwszych, ale nie najważniejszą przyczyną pojawienia się problemów w nauce, jest niechęć od szkoły, jako do środowiska, w którym dziecko jest zmuszone przebywać. Niezrozumienie ze strony nauczyciela, przykrości ze strony kolegów, sprawiają że uczeń staje się nerwowy, nie ma motywacji do nauki i opuszcza zajęcia.

Wówczas ujawnia się poważniejsza przyczyna, jaką są zaległości w nauce. Namnażają się one także w wyniku nieobecności w szkole z powodu choroby, czy zwykłych wagarów. Materiał jest ciężko nadrobić samemu, zwłaszcza jego duże ilości. Uczniowie, którzy wykazują problemy w nauce, tym bardziej nie są w stanie poradzić sobie z nimi na własną rękę. Równocześnie ze spadkiem wyników, wzrasta niechęć do nauki, bunt przeciwko szkole. Takie dziecko potrzebuje pomocy, zainteresowania ze strony nauczyciela, ale przede wszystkim rodzica.

Największe problemy w edukacji mają dzieci tych rodziców, którzy albo nie mają czasu, albo chęci, aby dopilnować ich wkład pracy w naukę, bądź pokładają zbytnią ufność w  prawomocność swego potomstwa, a więc są po prostu naiwni. Opiekunowie często nie uważają za stosowne, pomóc dziecku w nauce, gdyż uważają, że od uczenia jest tylko szkoła. Nawet w przypadku, gdy ich pociecha dostanie zaświadczenie z poradni, nie wykazują chęci do wzmożonej pracy z dzieckiem z tego tytułu. Natomiast przyjmują oni postawę roszczeniową, żądając przestrzegania wskazówek danych nauczycielowi, które określają dalszą pracę z uczniem, czy też stosowanie względem niego ulg. Warto jednak przypomnieć takim rodzicom, że zaświadczenie z poradni oprócz określonych powinności wyłuszczonych nauczycielowi, zawiera przede wszystkim wytyczne do pracy dla samego dziecka, jak i jego rodzica. Zaświadczenie zatem nie zwalnia, wbrew obiegowej opinii dziecka od pracy, ani nie funduje mu w ten sposób ulgi w nauce, a wręcz przeciwnie nakazuje mu wzmożoną pracę nad poprawą swojej dysfunkcji.Nauczyciel, zgonie z dyrektywami, ma podchodzić do ucznia indywidualnie, oceniając go względem jego możliwości, a jednocześnie biorąc pod uwagę założenia podstawy programowej. Ponadto,  musi przystosować formę tłumaczenia zagadnienia do około trzydziestu uczniów w klasie, z których wielu podopiecznych wykazuje zupełnie różne predyspozycje, i to w trakcie jednej jednostki lekcyjnej, czyli czterdziestu pięciu minut. Jest to przepis martwy, jedynie na papierze, niewykonalny w praktyce, a jedynie wzniośle brzmiący. Zatem, jeżeli dany uczeń nie pojmuje zagadnienie, nie przesądza to o jego braku inteligencji, czy niewielkich zdolnościach. Dobrze by było, aby zaufał on nauczycielowi, i po lekcji nie wstydził się przyznać, że nie zrozumiał omawianego zagadnienia, i poprosił o pomoc. Nauczający przedmiotu nie może mu odmówić. W trakcie następnej jednostki lekcyjnej ma on obowiązek jeszcze raz dane zagadnienie wyjaśnić, tym razem innym sposobem Jeżeli i ten zabieg okazał by się nieefektywny, winien on pomyśleć nad rozwiązaniem tej sytuacji np. podczas ustalonego spotkania pozalekcyjnego. Ważna w tym zakresie może okazać się również pomoc rodziców, którzy w domu także powinni starać się udzielić dziecku wsparcia. Warto jednak przypomnieć, że na przeszkodzie do zrozumienia zagadnienia, mogą stanąć zaległości ucznia, gdyż mimo jego nieobecności na zajęciach program jest realizowany.

Niektóre dzieci faktycznie wykazują duże problemy w nauce, mają trudności ze zrozumieniem materiału, zastosowaniem w praktyce przekazywanych wiadomości. Nie oznacza to wcale, że nie mają innych talentów. Mogą pięknie śpiewać, malować, wykazywać się sportowo. Te dzieci są jednak zobowiązane opanować przynajmniej minimum wiadomości, które zawarte są w podstawie programowej. W tym zadaniu pomocne są zajęcia fakultatywne, które odbywają się w zawężonym gronie. Konieczna jest wówczas praca dziecka, a nade wszystko jego chęci do nauki. Nie dziwi jednak fakt, że zniechęcone dotychczasowymi niepowodzeniami, nie ma motywacji do dalszej pracy w tym zakresie.

Trudności w nauce są ciężkie, ale nie niemożliwe do pokonania. Jeżeli tylko, wskaże się przyczynę, bądź przyczyny sprawa może rokować powodzenie.

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ